Wednesday, 22 September 2021

اجتماعی

آینده مبهم نسل جنگ افغانستان چه خواهد شد؟

آینده مبهم نسل جنگ افغانستان چه خواهد شد؟

شبنم شهرزاد خبرنگار و نویسنده با آنکه چندین دور گفتگو های صلح در مورد افغانستان در کشور های مختلف بخاطر
صلح اجتماعی بنیاد صلح پایدار

صلح اجتماعی بنیاد صلح پایدار

شکیبا مهریار قبل از اینکه به موضوع اصلی مقاله بپردازم بهتر است که بخاطر روشن شدن موضوع توضیح کوتا به
روز خبرنگار و درد های پنهان، تجلیل کافی نیست

روز خبرنگار و درد های پنهان، تجلیل کافی نیست

نعمت الله طنین صبح زود لباس هایش را مرتب نموده و کوله پُشتی اش را بر دوش می کشد تا
سال ١٤٠٠، سال همدلی و همپذیری

سال ١٤٠٠، سال همدلی و همپذیری

محمد شفیق بشریار سالهای متمادی است که افغانستان از مصیبت تعصب , نفاق و واگرایی قومی , سمتی , نژادی
کابل را با نسخه مفید امنیتی نجات دهید

کابل را با نسخه مفید امنیتی نجات دهید

فریداحمد امیری کابل شهرِ دیپلومات نشین، میزبانِ ده ها نماینده گی سیاسی و اقتصادی جهان، محراقِ و هسته ای اقتصادی
صلح خواهی، جمهوری مردگان!

صلح خواهی، جمهوری مردگان!

نویسنده: یزدان حاتمی عنوان جمهوری مردگان را از اسم معجون رمان”سمفونی مردگان” به عاریت گرفتم.  سمفونی مردگان رمانیست بسیار تراژیک و
روز جهانی صلح و صلح ناپیدای افغانستان

روز جهانی صلح و صلح ناپیدای افغانستان

فریداحمد امیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۱ سپتامبر را  روز جهانی صلح در تقویم با هدف ترویج صلح میان
نقش زنان در رشد و انکشاف جامعه

نقش زنان در رشد و انکشاف جامعه

نویسنده: شکیبا مهریار زنان از اصل خلقت، لطیف و دارای نظم خاص در وجود و نحوه آفرینش اند. از نگاه
لویه جرگه مشورتی صلح، آغازی برای پایان جنگ

لویه جرگه مشورتی صلح، آغازی برای پایان جنگ

حسین جعفری بسیج آرای عمومی برای گذار توفیق آمیز از بحران یکی از تمهیداتی است که در رژیم های دموکراتیک
عدالت و برابری حق فرد یا قوم؟

عدالت و برابری حق فرد یا قوم؟

دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن سینا مقدمه  ادبیات و فرهنگ سیاسی ما به شدت قومی شده است. مولفه‌های