Wednesday, 4 October 2023

گفتگوها

مصاحبه اختصاصی با مطیع الله ویسا، مسوول اجرایی نهاد راه قلم؛ اگر مکاتب دخترانه باز نشوند، تظاهرات می‌کنیم

مصاحبه اختصاصی با مطیع الله ویسا، مسوول اجرایی نهاد راه قلم؛ اگر مکاتب دخترانه باز نشوند، تظاهرات می‌کنیم

هفته نامه روزنه صلح: نهاد راه قلم در حوزه‌های حمایت از حقوق کودک و در زمینه‌های آموزش و پرورش در