Monday, 20 March 2023

شعر

تفسیرِ آزادی

تفسیرِ آزادی

تفسیرِ آزادی در طنینِ شادِ قطارهای قافیۀ شاعرانِ شهرِ خالی از شُکوه نشانی از اندوهِ تو نیافتم، در ترنمِ ترانه‌ها
کاج دانش

کاج دانش

کاج دانش کمر کاج شکست “برچی”به خونابه نشست باز آگاهی را باز گلبرگ و رگ و خوشه ی دانایی را
این کودکان کجایند؟

این کودکان کجایند؟

این کودکان کجایند؟ گورستان‌های بی‌نام گواهی می‌دهند استخوان‌های شکسته در حافظۀ خاک  گواهی می‌دهند خون‌های سوخته در آتش انفجار گواهی
برای شهری که درآن بوسه ممنوع است و سنگسار واجب

برای شهری که درآن بوسه ممنوع است و سنگسار واجب

برای شهری که درآن بوسه ممنوع است و سنگسار واجب به موهای سپیدش نارنجک بسته اند پنجره هایش آتش گرفته
روانه سوی مکتبیم= پرنده‌گان خوش‌خبر

روانه سوی مکتبیم= پرنده‌گان خوش‌خبر

قفس مباف بعد از این کنون ز بند رَسته‌ایم به روز خورده‌ایم گره دگر ز شب گسَسته‌ایم به غیر پر
دختران خسته خسته منتظرند-پشت در های بسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند-پشت در های بسته منتظرند

دختران خسته خسته منتظرند پشت در های بسته منتظرند تا قفس بشکند، نفس بزنیم قلب های شکسته منتظرند تا که
همراه با آوای صلح و رضایت

همراه با آوای صلح و رضایت

امشب، صدای شادی در هوا پیچیده است  آسمان مملو از برق سال نو است ابرها زیر لحاف ستاره های بیدار
صلح اعتراف آشکار با حقیقت است:

صلح اعتراف آشکار با حقیقت است:

صلح کلام مسافری است در درون خویش به مسافری که به سمت دیگر می‌رود … صلح دو کبوتر ناآشناست که
اکثريت خاموش

اکثريت خاموش

ما فقرا کارگران اکثريت خاموش همیشه در جنگ بوده ایم جنگ برای نان چیزی برای باختن نداشته ایم این جنگ
جنگ و زن

جنگ و زن

جنگ و زن وقتی زنی در کنج خانه می‌گرید؛ ابتدا گلدان‌ها یکی یکی پژمرده‌ می‌شود آفت به باغچه سرایت می‌کند