Wednesday, 7 June 2023
AP21281389321423
October 9, 2021

هفته نامه روزنه صلح : در یک حمله انتحاری روز گذشته (۱۶ میزان)  بر یک مسجد در شهر کندز نزدیک 300 تن کشته وزخمی شدند . گواهان رویداد می گویند این حمله زمانی بوقوع پیوست که مردم وارد مسجد شده بودند امادگی برگزاری نماز جمعه را داشتند.

این مسجد مربوط مردم شیعه مذهب است و همه قربانیان این حمله نیز از این مردم هستند.

این حمله مرگبار به واکنش های تندی سازمان ملل متحد ، نهاد های حقوق بشری و کشور ها مواجه شده است.

 پتریشا گاسمن مسوول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که چنین رویداد ها نشان می دهند  که اقلیت ها به ویژه شیعیان در افغانسان با خطر روبرو هستند.

پتریشما می افزاید : ” بمگذری  تکان دهنده در مسجد گذر سید آباد کندز ، نشان میدهد که جان  افغان ها  تا چه حد با خطر روبرو است ، به ویژه تهدید برای شیعیان واقعی است . این اقلیت  در سال های گذشته هدف حملات مرگبار در افغانستان قرار گرفته و هیج کس هم برای آن پاسخگو قرار نگرفته. جهان نباید نگاهش را از افغانستان دور کند . برای اقلیت های شیعه ، جنگ پایان نیافته.”.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز رویداد کندز را تکان دهنده خواند و ابراز نگرانی می کند .

ذبیح الله مجاهد ، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عامل انفجار کندز با جدیت دنبال می شود و به سخت ترین مجازات گرفتار خواهد شد.

مسوولیت حمله برمسجد شیعیان را در کندز گروه داعش عهده گرفته است .

چند روز قبل نیز گروه داعش مسوولیت حمله بر مسجد عید گاه را  که در ان مراسم ختم قران و فاتحه برگزار شده بود بدوش گرفت.

مقام های امارت اسلامی در وزارت اطلاعات فرهنگ می گویند که داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست و به زودی این گروه را سرکوب خواهند کرد.

ذبیح الله مجاهد ، معین وزارت اطلاعات فرهنگ می افزاید که داعش پشتبانی خارجی و مردمی ندارد ، این همین رو به زودی نابود خواهند شد.

روز های اخیر حملات گروه داعش درکابل و ننگرهار افزایش یافتنه  است و اما امارت اسلامی از سرکوب چند مرکز داعش درکابل و جلال اباد خبر میدهد.