Monday, 25 September 2023
w1240-p16x9-mark-esper-usa24-10-2019
May 5, 2020

هفته نامه روزنه صلح : مارک اسپر ، وزیر دفاع آمریکا می گوید که گفت گوی صلح طوریکه انتظار می رفت به پیش نمی رود و طالبان در کاهش خشونت ها در افغانستان مطابق توافق نامه صلح عمل نکرده اند و ناکام مانده اند.

مارک اسپر که روز سه شنبه (۱۶ ثور)  در نشستی در انستیتیوت بروکلین آمریکا سخنرانی داشت از افزایش حملات طالبان بعد از امضاء تواففنامه نامه انتقاد نمود و گفت با جنگ هیچ طرف پیروز نخواهد شد.

آقای اسپر گفت:«جنگ در افغانستان با جنگ ختم نخواهد شد ، طالبان و یا حکومت پیروز ندارد . برای حل این تنش ها  و ختم جنگ راه حل سیاسی داشته باشیم ، و این روند را ما تنظیم کرده ایم»

او خروج نیروی امریکایی از افغانستان و شکل دهی هیئت گفت و گوی صلح  را وابسته به حل تنش های سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله میداند و می گوید :« ما اکنون می دانیم که توافق مشترک تقسیم قدرت میان اشر غنی و عبدالله عبدالله به وجود آمده است . اگر این توافق نهایی و موفقیت آمیز باشد ، می توانیم هیئت گفت و گو کننده صلح را شکل دهیم که بتواند پس از آن با طالبان بنشیند».  وی تأکیید می کند که خروج چهارده ماهه آمریکا از افغانستان در راه است.

وزیر دفاغ آمریکا رهایی زندانیان حکومت افغانستان و گروه طالبان را کافی نمی داند ، می گوید که براساس توافق نامه صلح در برابر رهایی زندانیان کاهش خشونت رخ نداده است.

همزمان با این محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر خواستار آتش بس شد و او از طالبان می خواهد که دست از جنگ بر دارد و شامل روند سیاسی شوند.

گروه طالبان به خواست های  آتش بس جواب رد داده ، می گوید که توافق نامه صلح به شکل درست شان عملی نشده است.

این درحالی است که تاهنوز ۸۵۰ زندانی گروه طالبان رها شده اند و اما حملات طالبان هر روز درحال افزایش است و هر روز نیروی دولتی و غیرنظامی قربانی جنګ می شوند.    

بربنیاد توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان قرار است ۵۰۰۰ زندانی طالبان و ۱۰۰۰ زندانی حکومت افغانستان پیش از آغاز گفت وگوی صلح رها شوند.

حکومت افغانستان گفته است پس از رهایی ۱۵۰۰ زندانی باید طالبان گفت وگوی مستقیم را آغاز کنند.اما طالبان همواره به آزادی همه ۵۰۰۰ زندانی پیش از شروع مذاکرات بین الافغانی صلح تآکید کرده اند.

گروه طالبان تاهنوز ۱۲۰ زندانی حکومت افغانستان را در برابر ۸۵۰ زندانی طالبان رها کرده اند.