Friday, 22 September 2023
96094902_10216305582736531_3346121609139191808_n
May 12, 2020

هفته نامه روزنه صلح : درحمله مهاجان انتحاری بر شفاخانه صد بستر دشت برچی در غرب کابل ۱۶ تن شامل دو نوزاد جان باختند و ۱۷ تن زخمی شده اند.

وزارت داخله می گوید امروز ( ساعت ده قبل ظهر ، ۲۳ ثور) سه مهاجم انتحاری بر شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی از مربوطات حوزه سیزده هم کابل حمله کرده اند.

این حمله پنج ساعت دوام پیدا کرد و در ساعت ۲:۳۰ بعد ازظهر مهاجمین از پا در آمدند.

این شفاخانه دولتی می باشد و بیشتر در بخش نسایی ولادی فعالیت دارد .

زخمیان و قربانیان این رویداد بیشتر زنان و اطفال هستند .

در این رویداد سه فرد خارجی که  از دفتر داکتران بدون سرحت هستند وحمایت کننده این شفاخانه می باشد و  ۷۰ تن دیگر از کودکان و زنان نجات داده شده اند.

وزارت صحت عامه می گوید که یازده نوزاد بدون مادر و سرپرست به شفاخانه اتاترک انتقال داده شده است ، در این مورد شاهدان رویداد می گویند که نزدیک ۱۹ نوزاد بدون مادر از این شفاخانه انتقال داده شده اند که تعداد ی از نوزدان زخمی هستند.

این دومین روز پی هم است که شهروندان کابل صبح خویش را با رویداد خونبار آغاز می نماید.

نزدیکان قربانیان رویداد حکومت را در کوتاهی تآمین امنیت شهروندان متهم می کنند .

مسؤلیت این حمله را هنوز کسی بدوش نگرفته است و اما گروه طالبان دست داشتن خویش را در این رویداد رد می کند و می گوید این حمله کار آنان نیست .

این حمله که بیشترین قربانیان شان زنان و اطفال می باشد به واکنش جدی مردم و نهادهای خارجی و داخلی مواجه شده است  و هرکدام این رویداد را جنایت بشری می داند.

همزمان با این رویداد در انفجاری در مراسم تشیع جنازه یک فرمانده محلی درولایت ننگرهار نزدیک ۲۴ تن که یک وکیل شورای ولایتی نیز شامل است جان باختند و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شده اند.