Monday, 25 September 2023
برای تیتر
February 13, 2021

از یک سو طالبان به کنار رفتن رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت تاکید دارند و از سوی دیگر مخالفان سیاسی حکومت بر ایجاد اداره موقت پافشاری دارند. این خواست ها واکنش های گونان را به میان آورده است، حتی پارلمان افغانستان نیز در این ارتباط صحنه جنجال میان نمایندگان بوده است.

محمد صادق قادری، یک عضو پارلمان افغانستان با روی کار آمدن اداره موقت مخالف است و به این باور است که افغانستان تجربه تلخ حکومت‌های موقت را دارد و کنار رفتن اشرف غنی از قدرت و اعلام حکومت موقت افغانستان را به بحران سوق می‌دهد.

او می‌گوید: «حکومت موقت، دولت موقت یا یک حکومت جدید صلح که طالبان نام می گذارد، در صورت امکان پذیر است که طرفین روی میز مذاکره بشینن و بعد آتش بس صورت گیرد و در آینده چه تضمین وجود داشته باشد، باید کشورهای دونر، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای تضمین کنند.»

 وی می‌افزاید: اگر طالبان انگیزه ای برای رسیدن به صلح داشته باشند برای شش ماه آتش بس  امتحانی اعلام کنند و اگر در این شش ماه آرامش در افغانستان حاکم شد، پس از آن حکومت موقت باید اعلام گردد.

این نماینده پارلمان تاکید کرد: «چه تضمین وجود دارد ، واقعاً طالبان می خواهند صلح بیایند و اگر این گروه حاکمیت بالای پیاده نظام خود در سراسر افغانستان دارند، برای شش ماه یک آتش بس موقت را قبول کنند و بعد از آن روی طرح حکومت جدید آینده افغانستان صحبت کنند، یا از راه انتخابات یا از هر مرجع دیگر که منفعت مردم افغانستان در آن باشد.»

اما شماری دیگر از سیاسیون این کشور به این باور اند که اگر ایجاد حکومت موقت بتواند صلح را در افغانستان تامین کند، افغان‌ها برای رسیدن به صلح این قربانی را قبول کنند. به باور آنان ایجاد این چنین اداره ای باید ضمانت بین المللی برای ختم جنگ داشته باشد.

عبدالستار حسینی عضو دیگر پارلمان افغانستان به این باور است: اگر صلح در افغانستان بیاید و آن هم به قیمت جان من تمام شود من حاضرم جان خود را برای ملت افغانستان قربانی کنم اما صلح بیاید، چه حکومت صلح میاید، حکومت عبوری میاید و همین جمهوریت است به خواست ملت لبیک می گوید و نظریات و دیدگاه های ملت را گوش می کند، و آن چیز را که ملت افغانستان می خواهد نه چهار نفر.

 شهروندان افغانستان که از جنگ و ناامنی ها به ستوه آمده اند خواهان تحقق صلح اند. زهره باشنده کابل: جوانان نسل قربانی جنگ هستند و دوره حکومت سیاه طالبانی را تجربه کرده اند و دیگر نمی خواهند و اینبار جوانان آگاه شده اند و آگاهانه به پیش خواهند رفت و بحث نظام است و جوانان به قیمت خون خود مانع حکومت موقت و حکومت طالبانی خواهند شد.

برای شماری از مردم خسته از جنگ این کشور تآمین صلح مهمتر از چگونگی رویکار امدن نظام است. راضیه شاران، یکی از فعالان مدنی می گوید که اگر صلح و آرامش وابسته به ایجاد اداره موقت باشد، چنین حکومتی باید شکل بگیرد.

راضیه شاران فعال مدنی گوید: «اگر حکومت موقت سبب شود که آرامش پیاده شوند و صلح بیاید، نه تنها من بلکه تمام شهروندان افغانستان همانطوری که تشنه صلح هستند از این نوع حکومت حمایت خواهند کرد، مگر اینکه ضمانت جهانی وجود داشته باشد و طالبان به خواست شهروندان افغانستان و دست آوردهای چند سال اخیر احترام قایل باشند.»

دولت جدید ایالات متحده امریکا خواهان بازنگری توافق نامه صلح قطر شده است که بازنگری توافق نامه با واکنش گروه طالبان مواجه شده است. آیا بازنگری توافق نامه صلح قطر چه عواقب در پی خواهد داشت؟

جمشید سوفی زاده رئیس روند اندیشه نو می‌گوید: «اگر توافق نامه صلح قطر عملی نگردد، طالبان با توجه به حمایت کنندگان که در سطح کشورهای منطقه دارند، دست به حملات گسترده‌تر خواهند زد که وضعیت امنیتی افغانستان نیز خراب تر خواهد شد.

به باور سوفی‌زاده: اگر دولت جدید ایالات متحده امریکا نیروهای خود را از افغانستان خلاف توافق نامه صلح قطر خارج نکند، باید سیاست بدیل را روی دست گیرد تا فشار نظامی گروه طالبان تاثیر منفی بالای وضعیت افغانستان نگذارد.

این بحث ها در حالی شدت گرفته اند که هیئت گروه طالبان در سفر اخیر شان به مسکو خواهان ایجاد حکومت موقت و کنار رفتن محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.

 اما ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این خواسته گروه طالبان گفته است که یگانه راه انتقال قدرت اراده ملت به اساس قانون اساسی این کشور می‌باشد و ختم دوره ریاست جمهوری را نیز قانون تعیین کرده است.

گزارش: غظنفر عادلی