Wednesday, 4 October 2023
FKLmeqOXsAA-_7u
July 17, 2022

روزنه صلح: به‌دنبال نادیده گرفتن زنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی طالبان، شماری از فعالین حقوق زن می‌گویند که حکومت‌ها در غیاب زنان دوام نمی‌آورند.

روزنه صلح به تازگی مصاحبه‌ای را با مرضیه سادات کاظمی استاد دانشگاه و فعال حقوق زن انجام داده است و در این مصاحبه در خصوص نادیده گرفتن زنان در جامعه‌ی افغانستان تمرکز شده است.

بانو کاظمی هم‌زمان با فعالیت‌های دانشگاهی، در حوزه‌های علمیه‌ی دینی نیز تدریس می‌کند و او در چند ماه گذشته، تحقیقاتی را در خصوص زنان انجام داده که می‌گوید که در هیچ جای تاریخ اسلام نیامده که زنان از ساختار جامعه حذف شوند.

به گفته‌ی بانو کاظمی، بانوان نیمی از جامعه‌ی بشری را تشکیل می‌دهند و در واقع، این مردان هستند که در دامن زنان پرورش یافته‌اند و اگر زنان به حاشیه رانده شوند، به این معنا است که نیمی از جامعه‌ی بشری نادیده گرفته شده است.«به دلیل این‌که اگر دقت کنیم، زنان همدوش مردان فعالیت دارند و این نیاز است که زنان در کنار مردان فعالیت کنند. مردان به تنهایی نمی‌توانند که امور جامعه را به دوش داشته باشند.»

او همچنان در بخشی از سخنانش با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی زنان اظهار کرد که مردان نمی‌توانند اقتصاد جامعه را پیش ببرند؛ زیرا خیلی از کارهای بانوان ساقط شدند و بانوان در حال حاضر خانه‌نشین شدند؛ لذا یک چرخه اقتصادی جامعه را زنان به عهده دارند و از طرف دیگر، خانواده‌هایی در افغانستان وجود ندارند که بدون سرپرست هستند و بانوان این خانواده به خاطر مشکلات اقتصادی ناگزیرند که دست به تکدی‌گری بزنند.

زنان در سیاست

این استاد دانشگاه و فعال حقوق زن همچنان می‌گوید که سیاست تنها به مردان تعلق ندارد، زیرا زنان بخشی از سیاست در جامعه هستند و باید در کنار مردان در سیاست دخیل باشند.«هر کشوری را که بررسی کنیم ولو از نظر علمی و فرهنگی عقب‌مانده باشند، اما زنان در آن کشور تلاش می‌کنند و نتیجه‌ی آن این است که زنان در بخش سیاست، علم و اقتصاد تلاش می‌کنند و این جامعه به چیشرفت و ترقی دست می‌یابد.»

 او با اشاره به اعمال محدودیت‌های طالبان و حاشیه راندن زنان از جامعه، بیان کرد که دین اسلام چنین محدودیت‌هایی را اجازه نداده است؛ اما معلوم نیست که طالبان با اعمال چنین سیاست‌هایی چه هدفی را دنبال می‌کند.

بانو کاظمی به وضوح افزود:«اگر توجه کنیم از اول اسلام و تاحالا که زندگی می‌کنیم، ما هیچ جای قرآن، آیات و روایات نداریم که زنان را منع کنند که بیرون نروند.»

راه حل

یگانه راه حل این است که حکومت کنونی برنامه‌ها و میکانیزم‌های مشخصی را در قبال زنان روی دست بگیرند و اجازه دهند که زنان در حوزه‌های مختلف حضور پیدا کنند و این امر، در واقع به حکومت طالبان کمک می‌کند.«بانوان را به کار بکشند و از بانوان خبره استفاده کنند. این سبب می‌شود که پایه‌های حکومت استوار شود وهم این‌که دوام حکومت بیشتر می‌شود.

بانو کاظمی همچنان خاطرنشان ساخت که گاهی پایه‌های حکومت محکم است اما دوام ندارد، جامعه‌ای که تحول سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خلق می‌شود، اگر میکانیزم و برنامه‌ درستی روی دست نداشته باشد، حکومت هرچه محکم باشد، اما دوام نمی‌کند.