Friday, 22 September 2023
FehvsT6aEAAWAKK
October 8, 2022

روزنه صلح: بیش از ۱۰۱ شهر مهم جهان از امروز تا چند روز دیگر میزبان تظاهرات در حمایت از کار زار ” نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید” می باشند.  

امروز صد ها نفر در استرالیا برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان تظاهرات کردند و از سازمان ملل متحد خواهان به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در افغانستان شدند.

با حمله مرگبار به مرکز آموزشی “کاج” در غرب کابل که ۵۶  تن دانش آموز جان باختند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند ، تظاهرات  درکابل  ، بلخ ، بامیان ، دایکندی ، هرات ،پکتیا ، غزنی و چند شهر دیگر افغانستان با شعار نسل کشی هزاره ها را توقف کنید شروع شد و این تظاهرات در کشور های دیگر گسترش یافت.

کاربران رسانه های اجتماعی علیه نسل کشی هزاره ها کمپاین هشتک ” #StopHazaraGenocide “را راه اندازی کردند که تا کنون آمار هشتک ها بیش از شش میلیون رسیده اند.

فعالان حقوق بشر ، رهبران سیاسی ، هنرمندان ، سناتوران و افراد برجسته از افغانستان و جهان به این کمپاین پیوسته اند و قرار است در تظاهرات ۱۰۱ شهر مهم جهان نیزشخصیت های برجسته جهان اشتراک کنند.

براساس آمار سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در سال اخیر ۷۷ حمله هدف مند علیه مردم هزاره صورت گرفته اند که با حاکمیت طالبان در افغانستان  این حملات هدف مند بشکل نگران کننده افزایش یافته اند.