Tuesday, 28 March 2023
peace weekly logo
August 8, 2019

جمعی از نویسندگان و خبرنگاران دغدغه‌مند مصمم شدیم هفته نامه‌ای را تحت نام “روزنه صلح” به هدف حمایت از برقراری صلح و ارج نهادن به حقوق بشر پایدار در افغانستان، به نشر برسانیم.

نشریه علمی و آموزشی روزنه صلح، نشریه تخصصی در عرصه صلح و حقوق بشر است. هدف غایی نشریه روزنه صلح، روزنه‌ی خواهد بود به سوی صلح سراسری در افغانستان‌. این نشریه یک دهه قبل با این هدف تأسیس شد. کار روی نشریه چاپی و آنلاین روزنه صلح با جدیت پی گرفته شد.

بعد از سقوط افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰/ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ از چاپ بازماند و مجبور به تبعید شد و کارش را در فضای مجازی ادامه داده است.

نشریه روزنه صلح تنها رسانه‌ی است که در راستای صلح و حقوق بشر در افغانستان به صورت تخصصی و مستقلانه و آزاد فعالیت می‌کند.

هفته‌نامه روزنه صلح به تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۸۵ ثبت وزارت محترم اطلاعات فرهنگ افغانستان شد و به جمع مطبوعات افغانستان پیوست.

هفته نامه روزنه صلح مطابق قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و بدون وابستگی به اشخاص، گروه سیاسی، نهاد سیاسی و منبع دیگر، با رویکرد صلح‌باوری و حقوق بشر فراگیر که تغییردهنده زندگی مردم افغانستان به‌سوی تطبیق قانون، توسعه حقوق بشر، حقوق مدنی، آزادی بیان، عدالت اجتماعی باشد، گام برداشته است.

روزنه صلح رسانه‌ای برای تقویۀ صلح و حقوق بشر در افغانستان

      www.peaceweekly.com

      Info@peaceweekly.com