Wednesday, 19 January 2022
download (2)
سنبله 14, 1400

ده  ها تن از مدافعان رسانه ها که اکثرن از اعضای حزب اپوزیسیون یابلوکو ، روزنامه نگاران و نامزدان مخالف سیاسی در انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر هستند ، علیه حکومت روسیه مبنی بر سرکوب رسانه ها در یک گرد همایی اعتراض کردند.

معترضین خواهان آزادی رسانه ها شدند ، معترضین ادعا داشتند که افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها ، حامیان مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشر پیش از این انتخابات پارلمانی سپتامبر این سال ، بخش از تلاش ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه است.