Monday, 25 September 2023
_111271152_mediaitem111271151
March 16, 2020

وزارت بهداشت ایران می گوید که شمار قربانیان ویروس کرونا به ۸۵۳ تن رسیده است و در ۲۴ ساعت ۱۱۳ تن جان های خویش از دست داده اند.

مقام های حکومت ایران تأیید می کنند که شمار افراد مبتلا  به این ویروس ، به ۱۳۹۳۸ تن رسیده است .

تا کنون ۴۵۹۰ تن مبتلا به این ویروس درمان شده اند .

شیوع ویروس کرونا در ایران در افزایش است و براساس منابع ازایران ، هقت تن از مقام های حکومت ایران که مشاور وزارت خارجه ایران نیز شامل آن است ، جان باخته اند.

برای جلوگیری از شیوع این ویروس در ایران ، بازار تعطیل است و مردم از خانه شان بیرون نمی شوند.