Wednesday, 4 October 2023
shayan_w720_h405
April 22, 2020

اعدام یک نوجوان ایرانی از سوی حکومت ایران ، سازمان ملل متحد را سخت نگران نموده است.

سعید پور نوجوان زیر ۲۰ سال روز سه شنبه (۲ ثور)  به جرم قتل در ایران به دار آویخته شد.

بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید این خبر نهایت تکان دهنده است که یک نوجوان بار دیگر در ایران اعدام می شود.

گزارشگران ویژه بخش حقوق بشر در یک خبر نامه ابراز نگرانی نموده که ایران ممکن است به زودی در پاسخ شورش های اخیر زندانیان ، اعدام های دیگر را نیز اجرا نماید که ممکن است یک مجرم خرد سال نیز شامل آنها باشد.

شمار جوانان اعدام شده در ایران نزدیک به ۹۰ تن می رسد.

همزمان با این ایران می گوید که بیش از ۱۰۰۰ زندانی خارجی را به نسبت خطر شیوع ویروس کرونا به گونه موقت از بند رها کرده است.