Monday, 20 March 2023
WhatsApp Image 2023-01-04 at 02.16.18
January 4, 2023

روزنه صلح:  منابع محلی در غور می‌گویند که طالبان یک فعال جامعه مدنی را به‌دلیل انتقاد از این گروه مبنی بر منع آموزش و کار زنان، به سه ماه زندان محکوم کرده است.

به گفته منابع، احمد مجیدی، در فیسبوک‌ خود از ممنوعیت کار و آموزش دختران، از طالبان انتقاد کرده بود.

طالبان تاکنون چیزی در این مورد نگفته است.

ممنوعیت کار و تحصیل دختران از سوی طالبان، انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

اما طالبان کسانی را که در داخل افغانستان از این گروه انتقاد کرده، سرکوب می‌کنند.

پس از بستن دانشگاه به روی دختران، دانشجویان پسر در شماری از ولایت‌ها در اعتراض به این اقدام طالبان، صنف‌های درسی را ترک کردند.

آنان با شعار “تحصیل برای همه یا هیچ کس” از طالبان خواستند که مانع تحصیل دختران نشود. اما طالبان دانشجویان پسر را از جمله در ولایت قندهار، به خاطر اعتراض شان مبنی برممنوعیت دختران از تحصیل لت‌وکوب کردند.

این در حالیست که به تازگی خالد قادری که قبل به خاطر انتقاد از این گروه به یک سال حبس محکوم شده بود آزاد شده است .