Friday, 22 September 2023
277766507_383503473781100_1705832255421640812_n
June 8, 2023

روزنه صلح : یونیسف در واکنش به اقدام طالبان مبنی برمنع فعالیت های سازمان های خارجی دربخش آموزش می گوید که طالبان نمی خواهند سازمان های غیردولتی وخارجی بطور مستقیم برنامه اموزشی برای کودکان درافغانستان داشته باشند.

یونیسف امروز (۱۸ جوزا) در بیانیه ای گفت :« یونیسف ازاین اقدام جدید طالبان شدد نگران است و درصورتیکه فعالیت های سازمان های خارجی در زمینه اموزش ممنوع شود ، بیش از ۵۰۰ هزار کودک و از جمله ۳۰۰ هزار دختر از آموزش باکیفیت از طریق برنامه آموزش مبتنی بر جامعه، محروم شوند».

یونیسف گفته است  که طالبان تاکنون بطور رسمی این دستور واضح نکرده اند و می خواهد این واقعیت این دستور را بداند.

براساس یک نوار شینداری وحیدالله هاشمی ، رئیس روابطه بین المللی وزارت معارف طالبان که دراختیار افغانستان انترنشنل قرار گرفته ، این مقام  طالبان گفته که سازمان های خارجی یک ماه فرصت دارند که پروژه های خود را در عرصه آموزش و پر ورش بصورت کامل متوقف کنند.

در این نوار تاکید شده که این دستور بصورت شفاهی صادر شده است.

این درحالی است که ۶۲۶ روز از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب توسط طالبان میگذرد و تلاش های جامعه جهانی و سازمان ملل برای بازگشایی مکاتب دخترانه هیچ نتیجه ملموس نداشته است.