Wednesday, 4 October 2023
Ghani 111
March 3, 2020

هفته نامه روزنه صلح : محمد اشرف غنی ، امروز (سه شنبه  ۱۳ حوت) در یک همایش مردمی در ولایت ننگرهار در قبال پیش شرط طالبان برای گفتگوی بین الافغانی صلح گفت که حکومت افغانستان نیز مانند طالبان برای گفتگو های صلح ، پیش شرط دارد.

آقای غنی خروج طالبان را از پاکستان بعنوان یکی از پیش شرط ها مطرح کرد و افزود که زمانی که طالبان خواهان رهایی زندانیان شان هستند ، وعده دهند که چه زمان از پاکستان بیرون می شوند.

او در واکنش به خبر از سرگیری حملات طالبان علیه نیروی دولتی افغانستان  گفت ” این چه گونه صلح است که باخارجی ها صلح می کنند ، اما به کشتن مردم افغانستان ادامه میدهند:

او اظهار داشت که هیچ نوع انعطاف پذیری در منافع ملی را نمی خواهد و تنها راه قانون اساسی برای مردم افغانی باقی مانده است.

رئیس جمهور غنی گفتگو های پشت پرده را با طالبان رد کرد و افزود که یک هیئت برای گفتگو با این گروه می رود واما یک عقبه سیاسی درکابل و ولایات برای تعین صلاحیت های هیئت وجود خواهد داشت .

این در حالی است که سخن گوی طالبان بعد از توافق نامه صلح می گوید: اکنون که دوره “کاهش خشونت ها ” پایان یافته است ، عملیات نظامی آنها علیه نیروی دولتی افغانستان از سر گرفته میشود.

ذبیح الله مجاهد در گفتگوی با بی بی سی گفته است” بعد از پایان دوره هفت روزه کاهش خشونت ها فعالیت های این گروه به وضعیت قبلی برمیگردد” وی تاکید کرده است که براساس توافق نامه صلح این گروه به امریکایی ها و سربازان خارجی حمله نخواهد کرد.

در توافق نامه صلح آمده است که پنج هزار زندانی طالبان ازبند رها گردند و اما رئیس جمهور غنی ازادی زندانیان را صلاحیت .حکومت و مردم افغانستان میداند و تاکیددارد که دولت افغانستان هیچ تعهد در رهایی زندانیان ندارد.