Wednesday, 7 June 2023
FnNtP8MXgAAAihZ
January 24, 2023

روزنه صلح : انتونیو گوترش ، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه توییترش از طالبان خواسته است که تصمیم شان را درباره ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان پس بگیرند.

دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است که اکنون باید به قوانین و عملکرد های که  آموزش متاثر می سازد ، پایان دهیم.

۲۳ جنوری روز جهانی آموزش است و یونیسکو روز جهانی آموزش ۲۰۲۳ را بنام دختران و زنان افغان اختصاص داده است.  

طالبان با مسلط شدن بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ۶ را بروی دختران بستند و تاکنون تلاش  های از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری برای بازگشایی مکاتب دخترانه نتیجه نداده است.

در حال حاضر ۸۰ فیصد دختران دارای سن مکتب از تحصیل محروم اند –یعنی ۲.۵ میلیون نفر دسترسی به مکتب ندارند. نزدیک به ۳۰ فیصد دختران هرگز وارد دوره های ابتدایه مکتب نشده اند.