Wednesday, 4 October 2023
49614070_303
May 28, 2020

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا خروچ هشت هزار سرباز امریکایی را از افغانستان یک گزینه ضعیف میداند.

اقای اسپر می گوید که خروج این سربازان از افغانستان تا ماه نوامبرسال جاری میلادی وقبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، یک گزینه  است اما قوی نیست .

آقای اسپر جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان در شش ماه آینده مشخص نکرد و افزود که :« جدول زمانی ما در ماه می سال آینده تنظیم شده است اما این جدول زمانی بربنیاد پیشرفت چیزهای مشخص شده فرض شده است ».

روز قبل دانلد ترمپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که می خواهد سربازان امریکایی را از افغانستان خارج کند . او گفت اکنون زمانی آن رسیده است که مسؤولیت را خود افغانها به عهد بگیرند و از خود محافظت نمایند.

اقای  ترمپ افزوده بود که در صورت ضرورت امکان این وجود دارد که سربازان آمریکایی با چهره دیگر وارد افغانستان شوند.

خروج نیروهای امریکایی براساس توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان صورت می گیرد و اما اکنون ۱۳۰۰۰ نیروی نظامی در افغانستان دارد و قرار است ۸۵۰۰ نیروی نظامی خویش را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به امریکا برگرداند.