Wednesday, 4 October 2023
pak_un_400
August 16, 2021

منیر اکرم ، نماینده دائیم پاکستان در سازمان ملل متحد گفت که در بیانیه اخیر طالبان گفته شده که آموزش دختران را می پذیرند که به عقیده او اسلام نیز”حقوق برابر” زن و مرد را به رسمیت شناخته است.

نماینده پاکستان که در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل دعوت نشده بود بعد از نشست در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار از سرگیری هرچه عاجل پرواز ها در میدان هوای کابل شد و افزود که برقراری نظم و قانون اولویت اول در کابل است.

او گفت که پاکستان ” نمایندگان اقوام غیرپشتون” را به اسلام دعوت کرده تا روی یک دولت همه شمول بحث نمایند.