Friday, 22 September 2023
EhsoqL7XYAA2kHb
February 16, 2021

ملاعبدالغنی برادر ، رئیس دفترسیاسی طالبان در قطر درنامه ی  سرگشاده از امریکا خواستار بیرون شدن نیروی های شان از افغانستان شده است.

ملاعبدالغنی برادر، با نوشتن یک نامه سرگشاده به مردم امریکا گفته است: «هر ملت آرزو دارد در چوکات اصول و ارزش های خویش زندگی آزاد داشته باشد و ما در ۱۹سال گذشته برای این آرمان مبارزه کرده ایم،  این جنگ ثابت کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد، در کنار اینکه این جنگ مردم افغانستان را دچار یک فاجعه کرد، به امریکا نیز زیان مالی و جانی وارد کرده و حیثیت این کشور را صدمه زده است».

ملا برادر، در این نامه از اداره جوبایدن خواسته است که در تاریخ توافق شده نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون سازد.‎

ملابرادر در این نامه می‌گوید که برایجاد نظام اسلامی  از راه تفاهم اطمنان دارد و به آزادی  بیان بربنیاد اصول اسلامی ومنافع اسلامی متعهد استند.

این در حالی است که مذاکره صلح میان هیئت طالبان و حکومت افغانستان در قطر متوقف شده است و رایزنی برای آغاز مذاکره جریان دارد.