Wednesday, 4 October 2023
WhatsApp Image 2023-01-02 at 15.18.13
January 2, 2023

مردم منطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار در یک تجمع اعتراضی ادعا میکنند که هزاران جریب زمینهای کشاورزی شان از طرف زورمندان محلی وابسته به طالبان غصب شده است.

این معترضین می‌گویند: این زمین ها میراث اجدادی ما است و مدارک هم موجود است.

این در حالیست که،مسئولین محلی از آغاز کار کمیسیون استرداد زمین های غصبی در این ولایت خبر داده و میگویند که در این مورد بررسی ها در مورد ادامه دارد.