Friday, 22 September 2023
Pakistani delegation
April 25, 2021

صادق خان ، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همراه با چند مقام سیاسی و نظامی پاکستان وارد کابل شد.

این هیئت که امروز ( یک شنبه ، ۵ ثور ۱۴۰۰ ) وارد کابل شده است قرار است  در مورند  روابط روند صلح و تجارت با مقام های حکومت افغانستان گفتگو داشته باشند.

منصور احمد خان ، سفیر پاکستان در افغانستان سفر این هیئت را مهم دانسته و تایید کرده است که  هیئت پاکستانی در مورد صلح وامنیت با مقام های افغانستان صحبت می  کنند.

 مقام های حکومت افغانستان سفر هیئت پاکستان را در افغانستان در بهبود روابطه دو جانبه میان افغانستان و پاکستان مهم می دانند .

حمدالله محب ، مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که سفر این هیئت ادامه نشست بحرین است که روی  بهبود روابط انجام میگیرد. اقای محب نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان برجسته میداند .

 این در حالی است یک هیئت گروه طالبان در روز های اخیر از دوحه قطر وارد پاکستان شده است و مقام های افغانستان نقش پاکستان را در وادار کردن گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول مهم می دانند.