Monday, 25 September 2023
309FDBF5-1275-4F6E-89A7-87F5616B14BC_w1597_n_r1_st
June 23, 2021

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از افزایش کشته و زخمی شدن کودکان در جنگ افغانستان می گوید:” در یک سال گذشته نزدیک یک هزار و یک صد کودک در حملات جنگ جویان طالبان  و نزدیک یک هزار کودک دیگر در نتیجه حملات نیروهای نظامی حکومت ونیروی حمایت  کشته و زخمی شده اند.

در این گزارش که روز دوشنبه( ۳۱ جوزا) منتشر شده است آمده است که 172 کودک از 196 کودک از سوی گروه طالبان در جنگ استخدام شده است .

در گزارش گفته شده است که از کودکان درصف جنگ برای حملات انفجاری ، جمع آوری اطلاعات استخباراتی و بازرسی کارکنان استفاده شده وبرخی از آنان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.

در گزارش گفته شده که از کودکان در صف جنگ برای حملات انفجاری، جمع آوری اطلاعات استخباراتی و بازرسی کارکنان استفاده شده و برخی از آنان مورد سوء استفادۀ جنسی قرار گرفته اند.

انتونیو گوترش ، سرمنشی سازمان ملل متحد در این گزارش تلاش های دولت افغانستان را در مورد پایان دادن و جلوگیری از استخدام واستفاده کودکان ، ستوده است .

گوترش از حکومت افغانستان خواسته است که برای تطبیق قانون و سیاست اصلاحی آن در مورد بازداشت کودکان در ارتباط به مسایل امنیتی تلاش بیشتر کند.

این گزارش درحالی نشر می شود که از یک طرف جنگ افزایش یافته است و در سال اخیر چندین مرکز آموزشی در کابل مورد حمله قرار گرفته است که قربانیان شان کودکان بوده اند .