Friday, 22 September 2023
FP5IjLJXIAA4hon
May 4, 2022

هفته نامه روزنه صلح: به‌دنبال تداوم محدودیت‌ها علیه زنان، نهادهای سازمان ملل‌متحد بار دیگر حمایت از حقوق زنان برای دست‌یابی به صلح فراگیر در افغانستان را ضروری دانستند.

 نهاد برابری جنسیتی و توان‌مندسازی زنان سازمان ملل‌متحد، امروز چهارشنبه(۱۴ ثور) در تویتی گفته که ترویج و حمایت از حقوق زنان برای دست‌یابی به صلح فراگیر و جامعه‌ی عادلانه ضروری است.

این نهاد، ضمن تاکید بر حمایت از حقوق زنان، نوشته است که صدای صلح‌سازان زن افغان‌را در سطح جهان و منطقه‌ تقویت کرده است.

با استقرار حکومت طالبان در افغانستان، زنان پس از بیست سال خانه‌نشین شدند. حکومت کنونی، محدودیت‌های چون ممنوعیت آموزش، ممنوعیت رفتن به ادارات و محدودیت‌های دیگری را بر زنان وضع نمود.