Wednesday, 4 October 2023
1742490127Afghanestan
July 26, 2021

سازمان ملل متحد  درافغانستان می گوید که تلفات غیر نظامیان درافغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی 47 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درگزارش خود که امروز (دوشنبه، ۴ اسد) به نشر رسانده است نگاشته است که تلفات غیر نظامیان درافغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان ، افزایش چشم گیری داشته است.

در این گزارش آمده است ، درشش ماه گذشته یک هزار 659  غیر نظامی در اثر خشونت ها در افغانستان جان باخته اند و سه هزار 254 تن دیگر زخم برداشته اند.

دراین گزارش دیبرا لاینز ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد درافغانستان گفته است:” این گزارش هشدار واضیح را ارائه می دهد که در صورت عدم جلوگیری از خشونت های فزاینده ، شمار بی سابقه یی از غیرنظامیان افغان در سال روان جان های شان را از دست خواهند داد و با معلومل خواهند شد.”

نماینده سازمان ملل متحد درافغانستان از طالبان و رهبران حکومت افغانستان خواسته است که تلاش های شان را در میز مذاکره سرعت بخشند و جلو جنگ میان افغانی را بگیرند.

این نماینده از طرف های درگیر جنگ درافغانستان همچنین خواسته است که به قوانین بین المللی برای حفاظت از غیرنظامیان ، حرمت بگزارند.

براساس این گزارش نزدیک نیم از تلفات غیرنظامیان را در شش ماه اخیر ، زنان ، پسران و دختران تشکیل می دهد که این نگرانی را بیشتر از پیش افزایش داده است.

این گزارش درحالی نشر می شود که گفتگوی صلح تا هنوز نتیجه ملموس نداشته است بل حملات طالبان افزایش دارد و همه روزه مردم ملکی کشته ویا زخمی می شوند.