Wednesday, 4 October 2023
4034898
January 22, 2022

در یک انفجار امروز در ولایت هرات هفت تن از مردم ملکی جان باختند و ۹ تن زخمی شده اند.

مقام های ولایتی هرات  می گویند که این انفجار شام امروز  درمحله ی حاجی عباس ، حوزه دوازده هم  شهر هرات در اثر مواد انفجاری که در موتر نوع تونس جا سازی شده بود رخ داد.

مسوولین صحی ولایت هرات جان باختند هفت تن و زخمی شدن نه تن را تائیدکرده اند . در میان جان باختگان چهار زن نیز شامل هستند.

شاهدان عینی رویداد آمار جان باختگان  و زخمیان رویداد را بیشتر از این می  گویند .

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.