Monday, 25 September 2023
88128330_2771877016233910_1844234265135415296_n
March 6, 2020

قبل از ظهر امروز ( جمعه ۱۶ حوت) مهاجمان مسلح بر مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری در غرب کابل حمله کردند که دراین حمله مسلحانه ۲۷ تن جان باختند و نزدیک ۲۹ تن زخم برداشته اند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله تأیید میکند که تا اکنون ۲۷  تن جان باخته اند و ۲۹ تن زخمی شده اند که بیشتر آنها غیر نظامیان استند و اما احتمال دارد این آمار تغیر کند .

زنان واطفال نیز شامل جان باخته گان وزخمیان این رویداد استند.

 اقای رحیمی می گوید که این مهاجمان که شمار شان معلوم نیست در نزدیک محل برگزاری مراسم در« مصلی عبدالعلی مزاری در غرب کابل» جا بجا شده اند.

در این مراسم  ، عبدالله عبدالله  ، رئیس اجرائیه ، محمد کریم خلیلی  ، محمد محقق و شماری دیگر از رهبران سیاسی حضور داشتند.

شاهدان عینی رویداد هرکدام از ادامه فیر از اطراف محل خبر میدهد و شمار قربان رویداد بیشتر از این می گویند.

این بارنخست که چنین حمله بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری صورت میگیرد بل سال قبل نیز از موقعیت نامعلوم بر این مراسم فیر صورت گرفت.