Monday, 25 September 2023
FB_IMG_1650353397427
April 19, 2022

مقامات امنیتی امارت اسلامی وقوع سه انفجار را در مقابل مکتب “عبدالرحیم شهید” تایید می کنند و می گویند ده ها دانش آموزش در این رویداد کشته و زخمی شده اند.

 انفجار صبح امروز (سه شنبه ۳۰ حمل) زمانی به وقوع پیوسته اند که دانش آموزان در حال بیرون شدن از مکتب بوده اند.

دشت برچی ،غرب کابل که هزاره نشین هستند در چند سال اخیر شاهد حملات مرگبار متعدد در مراکز آموزشی بوده است و صد ها دانش اموز جان های خود را از دست داده اند