Wednesday, 4 October 2023
Fpmo9DPWcAAB_Zs
February 24, 2023

روزنه صلح: جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز جمعه پنجم حوت، با انتقاد شدید از حکومت طالبان می گوید که رهبر طالبان نمی خواهد دختران به عنوان انسان حق زندگی داشته‌باشند.

بورل می گوید که تصمیم‌های رهبران طالبان سبب ایجاد دو دستگی میان اعضایی این گروه گردیده است. وی در یک بخش دیگر از صحبت های می‌گوید که نگرانی من از فشار اقتصادی و سیاسی این است که چه کسی متحمل این فشار‌ها می شود. اگر فردا تمامی کمک‌های مالی به افغانستان را از طریق نهادهای که تامین کننده نیازهای اولیه مردم هستند لغو کنم، مردم افغانستان را دوباره مجازات خواهم کرد.

بورل در ادامه صحبت‌هایش می گوید که من باید حکومت افغانستان را مجازات کنم و سعی کنم از این مجازات برای باقی مردم افغانستان جلوگیری کنم و این یک تعادل دشوار است.

بر اساس تازه ترین گزارش، وزیر خارجه دولت فدرال آلمان اظهار داشته است که اتحادیه اروپا، گروه طالبان را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغانستان، تحریم می‌کند.

وزیر خارجه آلمان، هم‌چنین گفته است که اتحادیه اروپا از توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان حمایت نمی‌کند: “ما توزیع کمک‌های بشردوستانه توسط مردان برای مردان را حمایت نمی‌توانیم.”

این در حالی است که هفته‌ی پیش، وزیران خارجه زن کشورهای غربی در کنفرانس امنیتی مونیخ، طالبان را به نقض گسترده‌ای حقوق بشر در افغانستان متهم کردند.

طالبان پس‌از رسیدن به قدرت محدودیت‌های گسترده را علیه زنان در بخش‌های مختلف اعمال کرده‌اند