Wednesday, 7 June 2023
19374788_303
September 5, 2019

نتایج یک تحقیق نشان می دهدکه درگیری ها دلیل مهاجرت شمار بیشتری از مردم به اروپا در سالهای ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ بوده است. ۹۰ درصد پرسش شوندگان از افغانستان، عراق، سومالیا، سودان وسوریه گفته اند که به دلیل ناآرامی ها آواره شده اند.

نتایج یک تحقیق که روز سه شنبه از سوی موسسه تحقیقات اقتصادی (آی اف او)  نشر شده نشان می دهد که جنگ و درگیری ها به طور واضحی دلیل مهاجرت شمار بیشتری از مردم به اروپا در سال های ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ میلادی بوده است. بنا براین تحقیق، به طور مجموعی ۷۷ درصد سوال شوندگان، جنگ ودرگیری در کشورهایشانرا به عنوان دلیل اصلی مهاجرت خود ذکر کرده اند. ۲۱ درصد مسائل اقتصادی و فقط دو درصد فجایع طبیعی و عوامل دیگر را دلیل مهاجرت شان خوانده اند.

پانو پوتوارا، رئیس مرکزبین المللی مقایسه نهادها و تحقیقات مهاجرت [آی او اف] می گوید که برخلاف آنچه معمولاً فکر می شود، براساس بررسی ها پناهجویانی که سال ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ به دلیل جنگ ودرگیری از مسیر دریای مدیترانه آمده اند، نسبت به حد اوسط آموزش دیده های کشورهایشان،‌ بهتر آموزش دیده اند.

بر اساس این تحقیق انگیزه ها برای ترک زادگاه بنابر وضعیت کشورمبدا بسیارمتفاوت است. چنانچه بیش از ۹۰ درصد از پرسش شوندگان از افغانستان، عراق، سومالیا، سودان وسوریه به دلیل ناآرامی ها آواره شده اند. بر خلاف، کمتر از ده درصد مهاجران کشورهای الجزایر و مراکش به دلیل ناامنی مهاجرت کرده اند.

طبق این مطالعه بیش از ۸۰ درصد کسانی که در مراکز ترانزیت اتحادیه اروپا مورد پرسش قرار گرفته اند، مردان بوده اند. پناهجویان از کشورهای درگیر بحران به طور متوسط بهتر آموزش دیده اند و نسبت به کسانی که در کشورشان مانده اند، در آمد بالاتری نیز دارند. براساس این مطالعه، این مورد برای زنانی که به دلایل اقتصادی آمده اند نیز صدق می کند: آنها نیز نسبت به زنانی که در کشور خود باقی مانده اند، از تحصیلات بهتری برخوردارند.

رسیدن به آلمان برای اکثر پناهجویان به عنوان هدف اصلی آنان به شمار می رود.  ۶۱ درصد از کسانی که در بلغاریا، کرواسیا، یونان، هنگری یا مجارستان، شمال مقدونیه، صربستان و سلوانیا با آنها مصاحبه شده است، می خواهند برای رسیدن به آلمان به راه خود ادامه دهند.

برای این تحقیق پوتوارا مشترکا با نویسنده همکارش سوات جیری اکسوی، اقتصاددان بانک مرکزی اروپا برای بازسازی و توسعه، پرسش نامه های مهاجران با نام های مستعار را مورد ارزیابی قرار داده اند که میان سال های ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ از طریق دریای مدیترانه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده اند.

 DW