Monday, 27 March 2023
278718647_1946118825574881_5940169817489111429_n
April 21, 2022

هفته نامه روزنه صلح: اطلاعات رسیده از شهر مزارشریف می‌رساند که مسجد سه دکان از مهم‌ترین مساجد شیعه‌های افغانستان ظهر امروز پنج‌شنبه(۱ثور) هدف انفجار قرار گرفته است.

یک منبع از شهر مزارشریف به هفته نامه روزنه صلح می‌گوید که انفجار در داخل مسجد صورت گرفته است. منبع همچنان گفت که این انفجار تلفات زیادی در پی دارد.

به گفته‌ی این منبع، نیروهای طالبان به خبرنگاران اجازه‌ی تصویربرداری از ساحه رویداد را نمی‌دهند.

هم‌زمان با این، انفجارهای دیگری در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ و کندز رخ داده است.

وزارت داخله‌ی طالبان فقط انفجار کابل را تایید کرده و اعلام نمود که یک ماین کنار جاده‌ای در چهارراهی قنبر کابل انفجار کرده که در نتیجه‌ی آن، دو کودک به گونه‌ی سطحی زخم برداشته‌اند.

این خبر تکمیل می‌شود..