Monday, 27 March 2023
53106896_303
May 5, 2020

وزارت صحت عامه کشور امروز( سه شنبه ۱۶ثور) می گوید که  در ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ مورد مثبت به ثبت رسیده است.

با ثبت این واقعات تازه مجموع مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به ۳۲۲۴ نفر می رسد که از این میان ۹۵ جانه باخته اند و ۴۲۱ تن بهبود یافته اند.

در ۲۴ ساعت گذشته پنج تن  از مبتلایات ویروس کووید ۱۹ جانه باخته و ۲۴ تن بهبود یافته اند.

در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ مورد درکابل ، ۵۹ تن درهرات، ۴۱ تن در قندهار ، ۳۸ تن در بلخ ، ۲۶تن در پکتیا ،۱۳ تن د رننگرهار ،۱۲ تن در پنجشیر و ده تن دیگر در دیگر ولایات به ثبت رسیده است.

وزارت صحت عامه نگرانی افزایش شیوع ویروس کووید ۱۹ است و براساس یک تحقیق وزارت صحت عامه که پنج صد تن  درکابل آزمایش شده است نزدیک نصف نفوس کابل مبتلا به ویروس کرونا هستند.