Wednesday, 19 January 2022
kkkkk
جدی 19, 1400

فعالین کاربران افغان در شبکه های اجتماعی از طریق هشتک” #HelpRefugees_Indonesia” و طوفان توییتری خواهان توجه جدی سازمان ملل متحد ، سازمان ها  و کشور ها  به وضعیت پناهجویان گیرمانده افغانستانی در اندونیزی شدند. این کمپاین در سراسر جهان با نشر عکس ها از وضعیت پناهجویان در اندونیزی آغاز شده است .

شماری از هنرمندان برجسته ای افغانستان نیز به این هشتک پیوسته است.