Wednesday, 4 October 2023
30414504_776526169206627_1094167176631287808_n
May 15, 2020

برگرد کودکم

به جهانی که از آن آمده‌ای برگرد

این‌جا معطل نکن

که آن‌چه در یک ساعت زندگی‌ دیدی

تکرار خواهد شد

آن‌چنان‌که ما

هر روزه می‌بینیم

هر روزه می‌میریم

این‌جا معطل نکن

این هوای مسموم را نفس نکش

شُش‌های کوچکت را پس ببر

به شکوفه‌زارهایی که از آن آمده‌ای

پاهای ظریفت حیف‌اند

برگرد و با آن‌ها در باغ‌ گل‌های الوان جست‌وخیز کن

این‌جا اگر بمانی

گلوله‌ها بی‌آن‌که به نازکی‌شان فکر کنند

در آن دندان فرو می‌کنند

برگرد کودکم

و در زمان دیگری

سرزمین دیگری را برای آمدن انتخاب کن

شاعر : ضیا قاسمی