Wednesday, 22 September 2021

روز جهانی صلح ، یاد آوری درد ناتمام مردم افغانستان

نزدیک به چهار دهه می شود از نامگذاری روز جهانی صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گذرد. ٢١ سپتامبر، برابر با 30 سنبله یک روز تاریخی و ماندگار درجهان برای نیکوداشت و پاسداری از صلح است ، از این روز بعنوان یک آرمان بشر برای توقف جنگ و خشونت گرامی داشت به عمل میاید. سازمان ملل این روز را روز جهانی آتش بس و عدم خشونت تعیین نموده است و از طرف های متخاصم و جنگ خواهان آتش بس است.ارج گذاری و پاسداری از این روز در حیات بشر یک امر جدی و شایسته است ، صلح شکل دهنده و حامی زندگی بشر در جهان است و زندگی بدون صلح  زندگی نیست. متآسفانه روزجهانی صلح در افغانستان در سایه جنگ تجلیل میشود و بیشتر از پیش شاهد قربانی شدن پیر ، جوان ، زن وکودک هستیم ، این وضع موجود شدد وعمق نگرانی ما را  افزایش داده و سایه صلح را با خط سرخ نشانه گرفته است.افغانستان خانه همه این
ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح

ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح

صلح ماییم لاله‌های زردی در این بوستان صلح بارانی هم نباریده بر ما از آسمان صلح آواره و مهاجر و
کتاب «عشق و انتحار» رونمایی شد

کتاب «عشق و انتحار» رونمایی شد

هفته نامه روزنه صلح : رومانِ «عشق و انتحار» اثر نادرشاه نظری که با رویکرد صلح  وخشونت پرهیزی نوشته شده
کاش همه بال می داشتیم

کاش همه بال می داشتیم

نویسنده : آمنه قربانی ساعت از دوازده شب گذشته است. گلویم درد خفیفی دارد. احساس تشنگی مرا وا می دارد
پای از خانه بیرون می گذارم ، روی ماین ها

پای از خانه بیرون می گذارم ، روی ماین ها

غصه نخور گلم وحشت نان شب من است غم چای صبحم دل‌هره نان چاشتم پای از خانه بیرون می‌گذارم و

there is not post in layout1